33 بهزاد شیشه گران (1331) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهزاد شیشه گران (1331)
نام اثر : صدا

امضاء: «بهزاد شیشه‌گران 92» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
140×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 80 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 22,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : صدا

امضاء: «بهزاد شیشه‌گران 92» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
140×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 33 از بهزاد شیشه گران به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.