74 حمید عجمی (متولد 1341) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: حمید عجمی (متولد 1341)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه عشق
امضا: «عجمی 1394» (وسط)
اکریلیک روی بوم
200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 480,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 528,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه عشق امضا: «عجمی 1394» (وسط) اکریلیک روی بوم 200×200 سانتیمتر تاریخ اثر: 1394
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 74 از حمید عجمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.