146 رضا یحیایی (متولد 1327) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا یحیایی (متولد 1327)
نام اثر : چالش

امضاء: «R.Y, 010» انگلیسی (زیر اثر)
آهن و رنگ کرومي نقره
30×112×60 سانتي متر
تاریخ اثر:1389


برآورد قیمت : 60 - 40 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 6,500,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : چالش

امضاء: «R.Y, 010» انگلیسی (زیر اثر)
آهن و رنگ کرومي نقره
30×112×60 سانتي متر
تاریخ اثر:1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 146 از رضا یحیایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.