147 کامبیز صبری (متولد 1346) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: کامبیز صبری (متولد 1346)
نام اثر : قضاوت يا تجربه؟

امضاء :
فايبر گلاس
47×75×38 سانتي متر
تاریخ اثر:1389


برآورد قیمت : 100 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 9,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : قضاوت يا تجربه؟

امضاء :
فايبر گلاس
47×75×38 سانتي متر
تاریخ اثر:1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 147 از کامبیز صبری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.