145 حبیب الله صادقی (متولد 1336) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: حبیب الله صادقی (متولد 1336)
نام اثر : از مجموعه گلشن خیال

امضاء: «حبیب صادقی 90» فارسی (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
140×140 سانتی متر
تاریخ اثر:1390


برآورد قیمت : 100 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 7,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه گلشن خیال

امضاء: «حبیب صادقی 90» فارسی (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
140×140 سانتی متر
تاریخ اثر:1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 145 از حبیب الله صادقی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.