42 فرناز ربیعی‌جاه (1360) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرناز ربیعی‌جاه (1360)
نام اثر : شورش

امضاء: «Farnaz R.jah 2014» (روی پایه)
برنز
35×95×110 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 150 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : شورش

امضاء: «Farnaz R.jah 2014» (روی پایه)
برنز
35×95×110 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 42 از فرناز ربیعی‌جاه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.