51 شهره مهران (1336) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: شهره مهران (1336)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه دختران مدرسه ای

امضاء: «شهره مهران 92» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
255×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 28,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه دختران مدرسه ای

امضاء: «شهره مهران 92» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
255×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 51 از شهره مهران به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.