9 بابک روشنی نژاد (1356) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: بابک روشنی نژاد (1356)
نام اثر : شما اینجا چه کار می‌کنید این وقت شب شماره 3 از مجموعه پرسونا

امضاء: «1931 *» (پایین)
رنگ روغن روی بوم
140×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 40,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : شما اینجا چه کار می‌کنید این وقت شب شماره 3 از مجموعه پرسونا

امضاء: «1931 *» (پایین)
رنگ روغن روی بوم
140×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 9 از بابک روشنی نژاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.