107 جواد نوبهار (متولد 1345) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: جواد نوبهار (متولد 1345)
نام اثر : شکارگاه امن از مجموعه خنجرها سایه ندارند

امضا:«J.Nobahar 2021/4 نوبهار 1400/1» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 85,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : شکارگاه امن از مجموعه خنجرها سایه ندارند

امضا:«J.Nobahar 2021/4 نوبهار 1400/1» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

درباره اثر

جواد نوبهار که برآمده از آموزه‌های هنرستان هنرهای زیبای میرک است، بعدتر با تحصیل در دانشگاه هنر و بهره‌گیری از تعالیم استادانی چون محمدابراهیم جعفری، توجه ویژه‌ای به فرهنگ ایرانی و سنت تصویری آن و یافتن راه‌هایی برای انطباق‌شان با اصول مدرنیسم داشته است. او که ابتدا تصاویری از فرهنگ و هنر تركمنان را ترسیم می‌کرد، در دوره‌ای به موضوع شبانان و گله‌ها روی آورد. در آثار متأخرش، با رجعت به نگارگری ایرانی، فیگورهای سنتی به ویژه سوارکاران را در فضایی نامتعارف قرار می‌دهد. در اثر حاضر همین سوارکاران که در صحنه‌‌های آشنای شکارگاه تصویر می‌شوند، در مقابل کوهی از میوه‌ها قرار گرفته‌اند. کوچکی سوارکاران در قیاس با ابعاد میوه‌ها، تضادی را در نقاشی سبب شده و فضایی غیرواقعی و سوررئال پدید آمده است. ساده‌سازی شكل‌ها و رنگ‌های ملایم در تركیب‌بندی، سبب می‌شود این صحنه عجیب در نگاه اول واقعی و عادی به نظر برسد.

 

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 107 از جواد نوبهار به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.