51 محمد خلیلی (متولد 1350) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد خلیلی (متولد 1350)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه منطقه ممنوعه

امضاء: «محمد خلیلی 2012» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
169×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 70,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه منطقه ممنوعه

امضاء: «محمد خلیلی 2012» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
169×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 51 از محمد خلیلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.