9 داور یوسفی (متولد 1342) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: داور یوسفی (متولد 1342)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا:«داور یوسفی 1400» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
180×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 95,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا:«داور یوسفی 1400» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
180×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 9 از داور یوسفی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.