66 داور یوسفی (متولد 1342) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: داور یوسفی (متولد 1342)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «داور یوسفی 1401» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
195×196 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 4000 - 3000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 360,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «داور یوسفی 1401» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
195×196 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 66 از داور یوسفی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.