38 گیزلا وارگا سینایی (متولد 1323) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: گیزلا وارگا سینایی (متولد 1323)
نام اثر : نبرد

امضاء: «گیزلا gizella varga sinai 2003» (پایین راست روی هر لته)
اکریلیک روی بوم
دو لته‌ای، هر‌کدام 90×120 سانتی‌متر، در مجموع 180×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1382


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : نبرد

امضاء: «گیزلا gizella varga sinai 2003» (پایین راست روی هر لته)
اکریلیک روی بوم
دو لته‌ای، هر‌کدام 90×120 سانتی‌متر، در مجموع 180×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1382

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 38 از گیزلا (وارگا) سینایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.