52 گیزلا وارگا سینایی (متولد 1323) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: گیزلا وارگا سینایی (متولد 1323)
نام اثر : سفر از مجموعه منطق‌الطیر عطار

امضا: «گیزلا Gizella Varga Sinai 2007-2022» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
147×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401-1386


برآورد قیمت : 7000 - 5000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 500,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : سفر از مجموعه منطق‌الطیر عطار

امضا: «گیزلا Gizella Varga Sinai 2007-2022» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
147×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401-1386

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 52 از گیزلا وارگا سینایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.