13 گیزلا وارگا سینایی (متولد 1323) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: گیزلا وارگا سینایی (متولد 1323)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «گیزلا Gizella Varga Sinai 2015» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
120×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 300,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «گیزلا Gizella Varga Sinai 2015» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
120×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 13 از گیزلا وارگا سینایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.