68 محمدحسین عماد (متولد 1336) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمدحسین عماد (متولد 1336)
نام اثر : ولع

چوب
135×135×94 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393
تک‌نسخه
اثر حاضر در ارت اینترنشنال استانبول در سپتامبر 2016 به نمایش در آمده است.


برآورد قیمت : 1,200 - 800 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : ولع

چوب
135×135×94 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393
تک‌نسخه
اثر حاضر در ارت اینترنشنال استانبول در سپتامبر 2016 به نمایش در آمده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 68 از محمدحسین عماد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.