55 محمد‌حسین عماد (1336) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد‌حسین عماد (1336)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه سایه روشن

امضاء: «EMAD 2013» (روی اثر)
ورق کارتن پلاست و نور
60×55×195 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 85,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه سایه روشن

امضاء: «EMAD 2013» (روی اثر)
ورق کارتن پلاست و نور
60×55×195 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 55 از محمد‌حسین عماد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.