90 خسرو حسن زاده (متولد 1342) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: خسرو حسن زاده (متولد 1342)
نام اثر : علی مددی

امضاء: «17-11-1388 و مهر هنرمند» (پایین وسط)
اکریلیک و سیلک اسکرین روی بوم
184×232 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1388


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : علی مددی

امضاء: «17-11-1388 و مهر هنرمند» (پایین وسط)
اکریلیک و سیلک اسکرین روی بوم
184×232 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1388

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 90 از خسرو حسن¬زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.