108 خسرو حسن‌زاده (متولد 1342) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: خسرو حسن‌زاده (متولد 1342)
نام اثر : بدون عنوان

چاپ روی مقوا چسبانده شده روی بوم
105×202 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1380


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

چاپ روی مقوا چسبانده شده روی بوم
105×202 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1380

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 108 از خسرو حسن‌زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.