92 خسرو حسن‌زاده (1342) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: خسرو حسن‌زاده (1342)
نام اثر :

امضاء: «خسرو. ح 1384» (پایین چپ)
ترکیب ‌مواد و چاپ سیلک روی مقوا کشیده شده روی بوم
120×192 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1384


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 40,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «خسرو. ح 1384» (پایین چپ)
ترکیب ‌مواد و چاپ سیلک روی مقوا کشیده شده روی بوم
120×192 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1384

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 92 از خسرو حسن‌زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.