96 سمیرا علیخانزاده (متولد 1346) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: سمیرا علیخانزاده (متولد 1346)
نام اثر : شماره 10 از مجموعه بازگشت زمان

امضاء: «سمیرا 94 2016 3/3» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال، آیینه و اکریلیک روی چوب
پنج لته ای، ابعاد متنوع، در مجموع 310×110 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394
شماره 3 از تعداد 3 نسخه


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : شماره 10 از مجموعه بازگشت زمان

امضاء: «سمیرا 94 2016 3/3» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال، آیینه و اکریلیک روی چوب
پنج لته ای، ابعاد متنوع، در مجموع 310×110 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394
شماره 3 از تعداد 3 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 96 از سمیرا علیخان¬زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.