6 سمیرا علیخانزاده (متولد 1346) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: سمیرا علیخانزاده (متولد 1346)
نام اثر : شماره 2 از مجموعه صدسالگی

امضاء : «سمیرا 91 ، 3/ 1 2013» فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
اکریلیک و آینه روی فیبر با چاپ دیجیتال
100×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
شماره 1 از تعداد 3 نسخه


برآورد قیمت : 90 - 70 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 14,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : شماره 2 از مجموعه صدسالگی

امضاء : «سمیرا 91 ، 3/ 1 2013» فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
اکریلیک و آینه روی فیبر با چاپ دیجیتال
100×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
شماره 1 از تعداد 3 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 6 از سمیرا علیخانزاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.