77 محمدهادی فدوی (متولد 1338) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمدهادی فدوی (متولد 1338)
نام اثر : اسب‌های بی‌سوار

امضا: «هادی فدوی 1402» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402


برآورد قیمت : ۳۰۰ - ۲۰۰ میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 420,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 462,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : اسب‌های بی‌سوار

امضا: «هادی فدوی 1402» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 77 از محمدهادی فدوی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.