91 محمدهادی فدوی (متولد 1338) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمدهادی فدوی (متولد 1338)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «هادی فدوی 1403» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
230×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1403

برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 750,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 825,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «هادی فدوی 1403» (پایین راست) ترکیب‌مواد روی بوم 230×130 سانتیمتر تاریخ اثر: 1403
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 91 از محمدهادی فدوی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.