11 کامبیز درم بخش (متولد 1321) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: کامبیز درم بخش (متولد 1321)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «کامبیز درم بخش 1396» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم و ترکیب مواد
87×136 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 36,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «کامبیز درم بخش 1396» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم و ترکیب مواد
87×136 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 11 از کامبیز درم بخش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.