16 مجید کورنگ بهشتی (متولد 1346) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: مجید کورنگ بهشتی (متولد 1346)
نام اثر : پشت صحنه

امضاء: «کورنگ بهشتی (مهر هنرمند)» (پشت اثر)
پرینت دیجیتال روی بوم
140×90 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394
تک نسخه


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 14,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پشت صحنه

امضاء: «کورنگ بهشتی (مهر هنرمند)» (پشت اثر)
پرینت دیجیتال روی بوم
140×90 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 16 از مجید کورنگ بهشتی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.