76 مجید کورنگ بهشتی (1346) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: مجید کورنگ بهشتی (1346)
نام اثر : از بالا

امضاء: «کورنگ بهشتی» فارسی و انگلیسی (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی کاغذ
140×90 سانتی متر
تاریخ اثر: 1392
تک نسخه


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 11,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از بالا

امضاء: «کورنگ بهشتی» فارسی و انگلیسی (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی کاغذ
140×90 سانتی متر
تاریخ اثر: 1392
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 76 از مجید کورنگ بهشتی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.