20 سعید احمدزاده (متولد 1360) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: سعید احمدزاده (متولد 1360)
نام اثر : هر یک از ما دو یا سه چهره جعلی

امضاء: «احمدزاده 2014» (پایین راست)
رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
140×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 22,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : هر یک از ما دو یا سه چهره جعلی

امضاء: «احمدزاده 2014» (پایین راست)
رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
140×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 20 از سعید احمدزاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.