89 سعید احمدزاده (متولد 1360) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: سعید احمدزاده (متولد 1360)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه فروغ فرخزاد

امضا: « S. Ahmadzadeh 2023» (پایین چپ)
رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402


برآورد قیمت : 150 - 100 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 170,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 187,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه فروغ فرخزاد

امضا: « S. Ahmadzadeh 2023» (پایین چپ)
رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 89 از سعید احمدزاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.