58 سعید احمدزاده (1360) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: سعید احمدزاده (1360)
نام اثر : به یاد کافکا و عروسک مسافر

امضاء: «احمدزاده 1391» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
200×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 34,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : به یاد کافکا و عروسک مسافر

امضاء: «احمدزاده 1391» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
200×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 58 از سعید احمدزاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.