52 کتایون مقدم (متولد 1346) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: کتایون مقدم (متولد 1346)
نام اثر : از مجموعه در هم تنیدگی

امضا:«کتایون مقدم 96» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
150×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 36,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه در هم تنیدگی

امضا:«کتایون مقدم 96» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
150×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 52 از کتایون مقدم به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.