38 کتایون مقدم (متولد 1346) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: کتایون مقدم (متولد 1346)
نام اثر : بازمانده از کوچ

امضا:«کتایون مقدم 2022» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
150×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 280,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بازمانده از کوچ

امضا:«کتایون مقدم 2022» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
150×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 38 از کتایون مقدم به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.