62 کتایون مقدم (متولد 1346) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: کتایون مقدم (متولد 1346)
نام اثر : از مجموعه در هم تنیدگی

ترکیب مواد روی بوم
سه‌لته‌ای، هر لت 100×130 سانتیمتر، در مجموع 300×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 50,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه در هم تنیدگی

ترکیب مواد روی بوم
سه‌لته‌ای، هر لت 100×130 سانتیمتر، در مجموع 300×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 62 از کتایون مقدم به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.