43 فرشید ملکی (متولد 1322) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرشید ملکی (متولد 1322)
نام اثر : سیاهچاله

اکریلیک روی بوم
100×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 1,200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 150,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : سیاهچاله

اکریلیک روی بوم
100×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 43 از فرشید ملکی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.