90 فرشید ملکی (متولد 1322) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرشید ملکی (متولد 1322)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «ملکی 95» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
100×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 280,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «ملکی 95» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
100×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395

درباره اثر

نقاشی‌های فرشید ملکی تصاویری از فضاهای غریب و انسان‌هایی سرگشته و رهاشده در جهان درهم و لایتناهی است. آثارش چه در ترکیب‌بندی‌های پیچیده و شلوغ فیگوراتیو، چه در فضا‌های ساده رنگین همچون اثر حاضر، به واسطه رنگ‌گذاری‌ها بیانی اکسپرسیونیستی پیدا می‌کنند. ملکی پرسش‌های هستی‌شناسانه‌اش را در قالب رنگ و فیگور طرح می‌کند. جهان نقاشی‌های او تجسم اضطرابی است که هنرمند نه کنترل‌کننده آن، بلکه محمل بیان و ترجمان آن به زبان تصویر است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 90 از فرشید ملکی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.