76 فرشید ملکی (متولد 1322) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرشید ملکی (متولد 1322)
نام اثر :

امضاء: «ملکی 94» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
150×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «ملکی 94» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
150×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 76 از فرشید ملکی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.