34 فرشید ملکی (متولد 1322) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرشید ملکی (متولد 1322)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «ملکی 1351» (پشت اثر)
حکاکی لینولئوم روی فیبر
77×98 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1351
پیشینه:
این اثر در سال 1397 در نهمین حراج تهران ارایه شده است.


برآورد قیمت : 6000 - 4000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 500,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «ملکی 1351» (پشت اثر)
حکاکی لینولئوم روی فیبر
77×98 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1351
پیشینه:
این اثر در سال 1397 در نهمین حراج تهران ارایه شده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 34 از فرشید ملکی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.