90 نزار موسوی‌نیا (متولد 1358) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: نزار موسوی‌نیا (متولد 1358)
نام اثر : تعادل

رنگ‌روغن روی بوم
200×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : تعادل

رنگ‌روغن روی بوم
200×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 90 از نزار موسوی‌نیا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.