18 نزار موسوی‌نیا (1358) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: نزار موسوی‌نیا (1358)
نام اثر : از مجموعه طوطی و بازرگان

امضاء: «موسوی 93» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 14,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه طوطی و بازرگان

امضاء: «موسوی 93» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 18 از نزار موسوی‌نیا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.