64 نزار موسوی‌نیا (متولد 1358) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: نزار موسوی‌نیا (متولد 1358)
نام اثر : جزیره دکارت

امضاء: «موسوی 1400» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
295×182 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 120,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : جزیره دکارت

امضاء: «موسوی 1400» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
295×182 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 64 از نزار موسوی‌نیا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.