26 نزار موسوی‌نیا (متولد 1358) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: نزار موسوی‌نیا (متولد 1358)
نام اثر :

امضاء: «موسوی 94» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×170 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «موسوی 94» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×170 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 26 از نزار موسوی‌نیا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.