15 عادل یونسی (متولد 1364) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: عادل یونسی (متولد 1364)
نام اثر : میدانچه یخ زده

امضاء: «Adel 2011» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
دو­لته‌ای، هر لت 100×150، در مجموع  200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1390


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : میدانچه یخ زده

امضاء: «Adel 2011» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
دو­لته‌ای، هر لت 100×150، در مجموع  200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 15 از عادل یونسی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.