157 عادل یونسی (متولد 1364) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: عادل یونسی (متولد 1364)
نام اثر :

امضاء: «Adel 2012» انگليسي (پايين راست)
اکريليک روي بوم
230×173 سانتي متر
تاریخ اثر:139


برآورد قیمت : 70 - 50 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 7,500,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «Adel 2012» انگليسي (پايين راست)
اکريليک روي بوم
230×173 سانتي متر
تاریخ اثر:139

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 157 از عادل یونسی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.