29 عادل یونسی (متولد 1364) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: عادل یونسی (متولد 1364)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «عادل یونسی 2017-2014 Adel-Younesi-2017» (وسط چپ)
اکریلیک روی بوم
190×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396-1393


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 130,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «عادل یونسی 2017-2014 Adel-Younesi-2017» (وسط چپ)
اکریلیک روی بوم
190×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396-1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 29 از عادل یونسی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.