77 نیلوفر قادری‌نژاد (متولد 1336) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: نیلوفر قادری‌نژاد (متولد 1336)
نام اثر : درخت خون سیاوشان

امضاء: «قادری‌نژاد 99» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 200,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : درخت خون سیاوشان

امضاء: «قادری‌نژاد 99» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 77 از نیلوفر قادری‌نژاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.