97 نیلوفر قادری‌نژاد (متولد 1336) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: نیلوفر قادری‌نژاد (متولد 1336)
نام اثر : تروما T

امضا: «قادری‌نژاد 1401» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 220,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : تروما T

امضا: «قادری‌نژاد 1401» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 97 از نیلوفر قادری‌نژاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.