52 نیلوفر قادری‌نژاد (متولد 1336) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: نیلوفر قادری‌نژاد (متولد 1336)
نام اثر : ققنوس
امضا: «قادری‌نژاد 1402» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×151 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 250,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 275,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ققنوس امضا: «قادری‌نژاد 1402» (پایین چپ) اکریلیک روی بوم 200×151 سانتیمتر تاریخ اثر: 1402
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 52 از نیلوفر قادری‌نژاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.