1 عنایت‌الله نظری‌‌نوری (متولد 1316) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: عنایت‌الله نظری‌‌نوری (متولد 1316)
نام اثر : پل عبور محبت به قلب دوست

امضاء: «نوری» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
266×158 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 120,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پل عبور محبت به قلب دوست

امضاء: «نوری» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
266×158 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 1 از عنایت‌الله نظری‌‌نوری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.