62 عنایت الله نظری نوری (1316) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: عنایت الله نظری نوری (1316)
نام اثر : نان شب

امضاء : «نوری» فارسی (بالا راست)
مرکب روی بوم
135×71 سانتی متر
تاریخ اثر:1390


برآورد قیمت : 50 - 30 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 20,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : نان شب

امضاء : «نوری» فارسی (بالا راست)
مرکب روی بوم
135×71 سانتی متر
تاریخ اثر:1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 62 از عنایت الله نظری نوری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.