45 عنایت الله نظری نوری (1316) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: عنایت الله نظری نوری (1316)
نام اثر : ایران من

امضاء: «نوری» (پایین چپ)
مرکب روی بوم
160×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 80 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ایران من

امضاء: «نوری» (پایین چپ)
مرکب روی بوم
160×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 45 از عنایت الله نظری نوری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.